POWER GROUP

Thành lập năm 2014, POWER GROUP là hệ thống giáo dục với định hướng xây dựng và đồng hành để cùng tạo ra những Chương trình Đào tạo mang tính ứng dụng trong sự phát triển không ngừng của xã hội.

 

Những giá trị cốt lõi mà POWER GROUP hướng tới:

Đối với học sinh: Mang đến những Chương trình thiết thực, giúp học sinh không chỉ vững về kiến thức mà còn có cơ hội trải nghiệm và ứng dụng vào thực tế từ đó tạo ra những kỹ năng và kinh nghiệm hữu ích cho bản thân.

Đối với đối tác: Là người đồng hành thân thiết và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng các Chương trình Đào tạo……

HOẠT ĐỘNG & SỰ KIỆN